Hoppa till huvudinnehåll

Försörjningsberedskap i fokus när Näringslivsrådet träffades

Publicerad

Den 12 juni höll Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap sitt andra möte. Näringslivsrådet ska bidra till att förbättra den privat-offentliga samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige. I dagens agenda gavs tillfälle för organisationerna att lyfta de frågor som de bedömer som mest relevanta avseende totalförsvar och krisberedskap.

 • Näringslivsrådets representanter samlade.

  Näringslivsrådets representanter samlade.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Fr.v. statssekreterare Dan Ericsson, försvarsminister Pål Jonson, energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, överbefälhavare Micael Bydén och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sitter sida vid sida under mötets inledande

  Fr.v. statssekreterare Dan Ericsson, försvarsminister Pål Jonson, energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, överbefälhavare Micael Bydén och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Carl-Oskar Bohlin inleder mötet.

  Carl-Oskar Bohlin inleder mötet.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Civil och militär lägesbild

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och Näringslivsrådets ordförande, inledde mötet tillsammans med energi- och näringsminister Ebba Busch och Pål Jonson, försvarsminister.

Överbefälhavare Micael Bydén och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redogjorde sedan för omvärldsläget på det militära respektive civila området.

MSB gjorde därefter en genomgång av krigsorganisation och krigsplacering, med särskilt fokus på att tydliggöra att skyldigheten att tjänstgöra under höjd beredskap följer av totalförsvarsplikten. Att krigsplacera anställda är viktigt, och främst relevant för nyckelpersoner som är svåra att ersätta.

Pär Malmberg, utredare för Utredningen Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin berättade om erfarenheter och kunskap som kommit av utredningen. Utredningen tillsattes för att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning, säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster vid kris, höjd beredskap och ytterst krig.

Varje ledamot av rådet fick därefter kortfattat beskriva de viktigaste frågorna med inriktning på totalförsvar och krisberedskap som nu är aktuella.

Nästa steg

I höst planeras ett nytt möte för att fortsätta rådets diskussioner.

Tema för nästa möte kommer att vara fortsatt att vara försörjningsberedskap. Vid det tillfället kommer Birgitta Böhlins utredning om nationell samordning av försörjningsberedskapen vara inrapporterad.

Om Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

Näringslivsrådet har representanter från näringslivet, arbetstagar- samt arbetsgivarorganisationer och staten. Det leds av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Näringslivsrådets syfte är att öka kunskapen hos deltagarna om tvärsektoriella frågor och om de olika förutsättningar som gäller för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten, till exempel genom att utbyta lägesinformation med varandra.

Ledamöter i näringslivsrådet kommer från:
Almega
Byggföretagen
Energiföretagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Lif – de forskande läkemedelsföretagen
LO – Landsorganisationen i Sverige
SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
Svenska Bankföreningen
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Transportföretagen
TCO – Tjänstemännens centralorganisation
Teknikföretagen

Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten när detta påkallas och beroende av vilka områden som diskuteras.

Laddar...