Artikel från Utrikesdepartementet

Fokus på näringslivet under konferens i London för Ukrainas återhämtning och uppbyggnad

Publicerad

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell deltog den 21 juni i en årlig konferens för Ukrainas återhämtning och uppbyggnad. Fokus för diskussionerna var hur näringslivets roll i uppbyggnadsarbetet kunde underlättas.

Konferensen, som öppnades av Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (på länk), fokuserade på den privata sektorns roll för Ukrainas återhämtning och uppbyggnad. Bistånds- och utrikeshandelsminister Forssell betonade i Sveriges nationella anförande det långvariga och långsiktiga svenska stödet till Ukraina, såväl finansiellt som politiskt, och den privata sektorns centrala roll.

– Regeringens stöd till Ukraina är långsiktigt och brett. Men för att bygga upp ett starkt Ukraina krävs också investeringar från privata aktörer, något vi också talade mycket om på vår uppbyggnadskonferens i Stockholm den 8 juni. Näringslivets roll är helt avgörande i uppbyggnaden av Ukraina och vi märker att många företag vill engagera sig, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Ny facilitet för långsiktigt stöd till Ukraina

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade en ny facilitet för EU:s finansiella stöd till Ukraina. Genom bidrag och förmånliga lån ska Ukraina få långsiktigt stöd fram till 2027. Den nya faciliteten planeras omfatta upp till 50 miljarder euro. Ett förslag för hur ryska frysta tillgångar ska kunna användas till förmån för Ukraina ska, enligt von der Leyen, också presenteras inom kort. Von der Leyen berömde dessutom Ukraina för det pågående reformarbetet för landets fortsatta EU-närmande och betonade sin övertygelse om att Ukraina en dag kommer att bli EU-medlem.

Svenskt samarbete med EBRD

Konferensen kopplade väl an till de diskussioner som fördes vid expertkonferensen om uppbyggnad i Stockholm den 8 juni, som särskilt fokuserade på näringslivets medverkan.

Under Londonkonferensen undertecknade Swedfunds vd Maria Håkansson ett samförståndsavtal om samarbete med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) kring investeringar i Ukraina. Syftet är att förbättra koordineringen av investeringar i landet men också att möjliggöra riskdelning mellan de bilaterala utvecklingsfinansiärerna och EBRD. Samarbetet omfattar sammanlagt 19 internationella partners, som därmed har möjlighet att delta i investeringar inom ramen för avtalet.

USA:s utrikesminister Anthony Blinken deltog också på konferensen, liksom ett flertal brittiska ministrar och utrikesministrar från flera EU-länder, Norge och Turkiet.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige stöttat Ukraina med cirka 22 miljarder kronor. 

Sveriges stöd till Ukraina

Information om regeringens stöd till Ukraina med anledning av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022.