Hoppa till huvudinnehåll

Det nordiska Hagasamarbetet för krisberedskap och civilt försvar stärks

Publicerad

Den 13 december lämnade Sverige över ordförandeklubban till Norge inom det nordiska Hagasamarbetet för krisberedskap och civilt försvar. Under två dagar har de nordiska länderna träffats för att stärka det nordiska samarbetet på området. Mötet inleddes av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Mötets andra dag inleds av Carl-Oskar Bohlin. Foton visar mötesdeltagarna sittandes runt ett avlångt bord.
Hagasamarbetets andra mötesdag inleds. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Det nya säkerhetspolitiska läget i Europa är den bakgrund som diskussionerna under Hagasamarbetets möte har utgått ifrån. Rysslands olagliga krig i Ukraina har förstärkt behovet av att stärka det nordiska Hagasamarbetet så länderna gemensamt kan hantera både kris- och krigssituationer i vårt närområde.  

För att möta händelser av extraordinärt slag i hela hotskalan måste vi i Norden kunna mobilisera gemensamma kraftansträngningar. Här är tilliten och intressegemenskapen som existerar mellan våra nordiska länder av stor vikt och vi tar nu ytterligare steg mot fördjupat samarbete, sa minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Under mötet diskuterades lärdomar från kriget i Ukraina, utveckling av resiliensarbetet inom Nato och EU, och dessa frågors betydelse för det nordiska samarbetet för att skapa robustare samhällen.  

För att utveckla och förstärka samarbetet inom civilt försvar och krisberedskap lyfte representanterna även vikten av ett organisationsöverskridande koordineringsarbete inom och mellan länderna.

De nordiska mötesdeltagarna kom därför överens om att:

  1. Realisera visionen om en robust nordisk region utan gränser.
  2. På nytt bekräfta att de nordiska länderna kommer stötta Ukraina så länge det behövs för att säkra att Ukraina fortsätter vara ett fritt suveränt land.
  3. Ny kraft ska läggas på att identifiera gemensamma styrkor, sårbarheter och utmaningar när det kommer till resiliens i de nordiska länderna.
  4. Bekräfta behovet av ett gemensamt erfarenhetsutbyte när det handlar om motståndskraft, bland annat för att möjliggöra en hög ambitionsnivå i Norden, bland kopplat till genomförandet av Natos sju grundläggande principer för civilt försvar.
  5. Betona vikten av fortsatt dialog och samarbete mellan Hagasamarbetet och Nordefco.
Laddar...