Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Världsutställningen i Dubai blir av

Publicerad

Tillsammans med näringslivet satsar regeringen på Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Ett skyltfönster för svenska företag att visa upp sina hållbara och innovativa lösningar som hjälper världen att ställa om och som skapar arbetstillfällen hemma i Sverige. Därför har Sverige allt att vinna på att synas och ta plats på Expo i höst, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg och Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen i Dubai.

Världsutställningen har historiska anor och i år är det 170 år sedan den första hölls i London. Världsutställningen är inte bara en plats att visa upp ny teknik – utan en plattform för länder, företag, civilsamhälle och allmänheten att mötas, inspirera varandra, dela innovation och främja internationell utveckling och samarbete. Världsutställningen är en spegling av sin samtid och vart vi är på väg. Sen 1851 har världsutställningen växt och utvecklats. Idag, drygt 100 dagar till den nya världsutställningen går av stapeln, pågår förberedelserna för fullt.

Tillsammans med näringslivet storsatsar regeringen på Sveriges deltagande på plats. Utställningen är ett globalt evenemang där näringslivet, lärosäten, intresseorganisationer och andra aktörer från alla delar av landet får en unik chans att presentera sig på världsmarknaden. Det är det enskilt största tillfället för svenska företag att göra långsiktiga investeringar i relationer på en global arena och bädda för en fortsatt växande svensk export. Ett rekordstort antal företag är redan engagerade, men än är det inte för sent att ansluta sig till denna unika satsning.

Sverige är ett litet land som gör stort avtryck i världen. Vi har fler än 50 000 exporterande företag. Var och ett av dem är med och sätter Sverige och svenska orter på världskartan. De bidrar till jobb och svensk välfärd. För att öka vår export och påverka utvecklingen i världen behöver vi nå ut med våra lösningar till så många som möjligt. För svenska företag har lösningar på de globala utmaningarna och är världsledande inom hållbarhet. Det är en ständigt ökande konkurrensfördel som gör att svenska varor och tjänster efterfrågas över hela världen.

Och med svenska företag på plats i världen exporterar vi även värderingar som mänskliga rättigheter, jämställdhet, arbetstagares rättigheter och klimatmedvetenhet. På så vis skapar vår export inte bara jobb i Sundsvall och Seoul, utan bidrar till en mer hållbar och rättvis värld. För att fortsatt öka vår export och påverka utvecklingen i världen behöver vi nå ut med lösningarna till så många som möjligt.

Den svenska utställningspaviljongen ”The Forest” är byggd helt i trä och präglas genomgående av hållbara lösningar. Det svenska ledmotivet är ”Co-creation for Innovation”, då det är just genom samskapande och nyttjande av gemensamma plattformar som vårt kreativa och lösningsorienterade näringsliv kan maximera sin konkurrenskraft.

Pandemin har visat att världens länder inte klarar sig utan internationellt samarbete och att samarbetet dessutom behöver utvecklas för att möta de globala utmaningarna. Med ett stort engagemang inom hållbarhet, innovation, frihandel och jämställdhet liksom vår roll som en ledande biståndsgivare tar Sverige en aktiv roll i det internationella samfundet. Rådande världsläge, där demokratin utmanas och protektionistiska handelstrender växer sig starkare, ger oss ingen anledning att slå av på takten. Tvärtom växlar vi upp vårt engagemang. När röster höjs för protektionism – höjer vi våra för en fri och öppen handel.

I Sverige finns framtidens företag. Det är när vi är på plats och aktivt deltar som vi kan göra reell skillnad – för Sverige, för svenska företag och för en morgondag bortom pandemin. Expo 2020 kommer att bli en unik plattform att visa upp det bästa av Sverige och svenskt näringsliv för hela världen. Detta är en unik möjlighet. Vi ser fram emot ett brett deltagande från hela landet – tillsammans kan vi sprida svenska lösningar och värderingar i världen. 

Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai
Karl-Henrik Sundström, ordförande för kommittén
Yvonne Gustafsson, ordförande Sida
Aurore Belfrage, tech-investerare och -entreprenör
Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen
Åsa Eriksson, ledamot, riksdagens näringsutskott
Fredrik Fexe, vice vd, Business Sweden
Leif Johansson, ordförande, AstraZeneca
Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall
Magnus Schöldtz, senior rådgivare, Wallenbergstiftelserna