Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2007

Publicerad

Ladda ner:

Årsredovisning för Regeringskansliet 2007 Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2007 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.