Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsbok 2007

Publicerad

Ladda ner:

Hur många arbetar i Regeringskansliet? Hur såg statsbudgeten ut? Vilka var årets propositioner, skrivelser och offentliga utredningar? Vad arbetade de med i ett visst departement?

Nu är Regeringskansliets årsbok 2007 här, som svarar på dessa frågor och mer därtill. I korthet bjuder boken på följande:

  • Fakta om Regeringskansliet
  • Statsrådsberedningen har ordet
  • Departementens verksamhet
  • Särskilda projekt och program
  • Regeringskansliets interna utvecklingsarbete
  • Regeringskansliet i siffror - appendix

Årsboken riktar sig främst till riksdagens ledamöter och tjänstemän, andra myndigheter, organisationer, skolor och bibliotek.