Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2011

Publicerad

Ladda ner:

Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2011 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.