Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012

Publicerad

Ladda ner:

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2012.