Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Cohabitees and their joint homes

Publicerad Uppdaterad

Broschyren ger en kortfattad information om sambolagen, översatt till engelska.

Ladda ner:

Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar begreppet sambor och anger när ett samboförhållande ska anses ha upphört.