Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Cohabitees and their joint homes

Publicerad · Uppdaterad

Broschyren ger en kortfattad information om sambolagen, översatt till engelska. Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar begreppet sambor och anger när ett samboförhållande ska anses ha upphört.

Ladda ner: