Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2015

Publicerad

Omslag till skriften Viktigare lagar och förordningar 2015

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2015.

Ladda ner: