Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2015

Publicerad

Regeringskansliets årsredovisning innehåller resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar. I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår även utrikesrepresentationen och kommittéväsendet.

Ladda ner:

Regeringskansliets förvaltningsanslag för 2015 uppgick till 6 792 miljoner kronor och av dessa användes 6 834 miljoner kronor, vilket var ca 0,6 procent högre än tilldelat anslag. Regeringskansliets anslagssparande minskade med 42 miljoner kronor för 2015.

Medelantalet anställda i Regeringskansliet 2015, korrigerat för tjänstlediga m.m., var 4 533 personer.