Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2016

Publicerad

Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2016 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.

Ladda ner: