Informationsmaterial från Regeringskansliet

Årsredovisning för Regeringskansliet 2017

Publicerad

Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet.

Ladda ner: