Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Land- och regionsstrategi, Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2020-2023 Diarienummer: UD2019/19692/GA

Publicerad · Uppdaterad

Strategin ligger till grund för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) under åren 2020 – 2023. Strategin vägleder också svenska positioner i kommande förhandlingar om översyn och påfyllnad av Afrikanska utvecklingsfonden.

Ladda ner: