Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Faktablad: Education for Sustainable Development – it concerns everyone (på engelska)

Publicerad

Agenda 2030 är en handlingsplan för hållbar miljö-, social och ekonomisk utveckling. Den består av 17 mål där det fjärde målet betonar utbildning av god kvalitet som en förutsättning för hållbara samhällen och livsstilar.

Ladda ner:

Faktabladet visar hur olika delar av samhället integrerar med utbildningssystemet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.