Förordnande av ledamöter och ordförande i styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad

Regeringen har beslutat om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelsen i Sveriges lantbruksuniversitet för perioden 1 maj 2023–30 september 2024.

Ladda ner: