Internationella MR-granskningar av Sverige från Socialdepartementet

Sveriges återkommande rapportering om efterlevnaden av CRPD

Publicerad Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande till FN:s CRDP-kommitté om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder (CRPD).

Ladda ner:

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i tidigare rapporteringsomgångar, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

Enheten för familj och sociala tjänster, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för familj och sociala tjänster, Socialdepartementet, via registrator