Sveriges återkommande rapportering om efterlevnaden av CCPR

Regeringen rapporterar återkommande till FN:s MR-kommitté om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR).

Ladda ner:

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i rapporteringsomgångar före år 2014, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

Enheten för diskrimineringsfrågor, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för diskrimineringsfrågor, Kulturdepartementet, via registrator