Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2016-12-13) i målet Aho mot Sverige

Publicerad

I huvudsak fråga om det skulle utgöra en kränkning av artikel 6 i Europakonventionen att nationell domstol, vid sidan om andra bevis, godkänt andrahandsvittnen (hörsägen) som stödbevisning i brottmål med fällande utgång.

Beslutet i fulltext

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen avvisade klagomålet såsom uppenbart ogrundat, främst eftersom nationell domstol behandlat bevismedlet med försiktighet och tillmätt den aktuella vittnesutsagan ett begränsat bevisvärde.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator