Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2017-12-05) i målet Bencheref mot Sverige

Publicerad

Fråga om det förekommit en kränkning av klagandens rätt till frihet enligt artikel 5 i Europakonventionen.

Beslutet i fulltext

Sammanfattning av beslutet

Klaganden var frihetsberövad mellan åren 2008 och 2017, till största del som förvarstagen inför verkställighet av ett beslut om utvisning.  Han vände sig till Europadomstolen och hävdade att frihetsberövandet var godtyckligt och oproportionerligt. En tid efter att klagomålet gavs in informerade klaganden svenska myndigheter om att han var från Algeriet och således inte var marockansk medborgare som han tidigare konsekvent hävdat. Utvisningen kunde verkställas kort tid därefter.

Europadomstolen anförde att klaganden hade förhalat verkställigheten av utvisningen genom att uppge felaktig information till de nationella domstolarna och dessutom uppgett felaktiga uppgifter till Europadomstolen. Europadomstolen konstaterade därför att han hade missbrukat klagorätten enligt artikel 35 i Europakonventionen och beslutade att avvisa klagomålet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator