Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2019-05-14) i målet Abokar mot Sverige

Publicerad

Fråga om det skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen (rätten till skydd för privat- och familjeliv) att neka klaganden uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin fru och gemensamma barn i Sverige med hänvisning till att han inte klarlagt sin identitet.

Sammanfattning av granskningen

Europadomstolen beslutade den 14 maj 2019 att avvisa målet såsom uppenbart ogrundat.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.