Hoppa till huvudinnehåll
Internationella MR-granskningar av Sverige

FN:s rasdiskrimineringskommittés (CERD) granskning (2020-11-18) av ärendet Å m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om beslut att bevilja tre bearbetningskoncessioner för gruvverksamhet i områden där en sameby bedriver renskötsel var i strid med artiklarna 5 (a), 5 (d)(v) och 6 i FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Länk till granskningen i fulltext:

CERD:s granskning (2020-11-18) av ärendet Å m.fl. mot Sverige

CERD:s granskning (2020-11-18) av ärendet Å m.fl. mot Sverige (svenska)

CERD:s granskning (2020-11-18) av ärendet Å m.fl. mot Sverige (samiska)

Sammanfattning av granskningen

Klagandena anförde inför kommittén att beslut om att bevilja tre bearbetningskoncessioner för gruvverksamhet i områden där Vapstens sameby bedriver renskötsel var i strid med deras rättigheter i artiklarna 5 (a) (rätten till lika behandling inför domstolar och andra rättsvårdande organ), 5 (d)(v) (rätten att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra) och 6 (rätten till ett verksamt skydd och verksamma rättsmedel) i FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Kommittén bedömde att besluten att bevilja bearbetningskoncession inom områden där samebyn bedriver renskötsel innebär en kränkning av artikel 5 (d)(v) och artikel 6 i konventionen. Kommittén konstaterade att konsultation i syfte att uppnå ett fritt och informerat förhandsmedgivande/samtycke inte skett inför besluten om bearbetningskoncessionerna. Kommittén framhöll vidare att skyldigheten att konsultera inte kan delegeras till ett privat företag. Det bidrog till att kommittén fann att klagandenas rättigheter enligt artikel 5 (d)(v) i konventionen hade kränkts. Kommittén ansåg vidare att något effektivt rättsmedel inte fanns tillgängligt för att klagandena vid en prövning av besluten skulle kunna få sina rättigheter som urfolk beaktade. Klagandenas rättigheter enligt artikel 6 i konventionen hade därmed kränkts. Klagandena hade också åberopat att det skett en kränkning av deras rättigheter enligt artikel 5 (a) i konventionen. Kommittén bedömde i denna del att klagandena inte på ett tillräckligt sätt hade styrkt sitt resonemang.

Kommittén har lämnat rekommendationer i fråga om åtgärder med anledning av granskningen och önskar information om de åtgärder som Sverige vidtagit för att ge verkan åt kommitténs utlåtande.

Laddar...