Internationella MR-granskningar av Sverige

Utlåtande (26/2022) från FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden (UNWGAD)

Publicerad

Ärendet avser en man från Afghanistan (H.F.) som i Sverige var tagen i förvar under en längre tid efter att han fått avslag på sin asylansökan och även dömts till utvisning på grund av brott.

Sammanfattning

Arbetsgruppen har inrättats med stöd av ett mandat från FN:s råd för mänskliga rättigheter. Gruppen granskar uppgifter om godtyckliga frihetsberövanden som kommer till dess kännedom samt avger utlåtanden och rekommendationer till svarandestaten. Arbetsgruppens utlåtanden publiceras varje år i en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Gruppen följer även upp sina utlåtanden och rekommendationer med respektive svarandestat.

Arbetsgruppen gör i utlåtandet bedömningen att det varit fråga om ett godtyckligt frihetsberövande.

I utlåtandet lämnar arbetsgruppen även rekommendationer i fråga om såväl individuella som generella åtgärder. Regeringen ska inkomma med ett uppföljningsyttrande senast i november 2022.