Utlandstjänstgöring

Som medarbetare i Regeringskansliet finns möjligheten att tjänstgöra utomlands - på EU-representationen eller på någon av de andra utlandsmyndigheterna.

Sveriges ambassad i Washington D.C.
I dagsläget har Regeringskansliet drygt 600 utlandsstationerade, varav cirka 90 procent arbetar på Utrikesdepartementet. På bilden: Sveriges ambassad i Washington D.C. USA. Foto: Åke E:son Lindman

Medarbetare hos oss har möjlighet att ansöka om att få tjänstgöra vid Sveriges EU-representation i Bryssel under några år. EU-representationen är den svenska regeringens förlängda arm och har till uppgift att se till att svenska intressen får så stor genomslagskraft som möjligt i EU.
På Brysselrepresentationen har alla departement utsända med bred kompetens inom departementets ansvarsområden. Representanter för vissa ansvarsområden, som försvarsfrågor och kulturfrågor, finns också på ett antal andra utlandsmyndigheter runt om i världen.

Flest utlandsstationerade på Utrikesdepartementet

Utlandsmyndigheterna, dvs. ambassader, konsulat och representationer, har i uppdrag att bland annat bevaka, företräda och främja svenska intressen på alla områden i verksamhetslandet eller inom en internationell organisation.

Ungefär 40 procent av medarbetarna på Utrikesdepartementet är idag stationerade på en utlandsmyndighet. De flesta på Utrikesdepartementet förväntas jobba växelvis på olika utlandsmyndigheter och på departementet i Stockholm.

I dagsläget har Regeringskansliet drygt 600 utlandsstationerade, varav cirka 90 procent arbetar på Utrikesdepartementet.