Kommenterad dagordning från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom och kultur, 26-27 november 2009

Publicerad · Uppdaterad

Kommenterad dagordning inför möte i rådet för utbildning, ungdom och kultur.

Ladda ner: