Tre ministrar till rådsmöte i Bryssel om utbildning, kultur, idrott och ungdomsfrågor

Publicerad

Måndag den 28 november – tisdag den 29 november reser skolminister Lotta Edholm, socialminister Jakob Forssmed och kulturminister Parisa Liljestrand till Bryssel för att delta vid höstens rådsmöte.

Skolminister Lotta Edholm kommer att delta i en riktlinjedebatt om situationen för ukrainska flyktingar kopplat till det europeiska området för utbildning. Det europeiska området för utbildning är ett samarbete mellan EU-länderna för att göra de nationella utbildningssystemen mer motståndskraftiga och inkluderande. Vidare ska en rådsrekommendation antas för att främja bättre skolresultat bland alla unga i EU samt rådsslutsatser godkännas om välmående inom digital utbildning.

Socialminister Jakob Forssmed deltar i en riktlinjedebatt om Europaåret för unga 2022. Den handlar om att uppmärksamma, stödja och samarbeta med ungdomar efter Covid-19-pandemin, som haft påtaglig negativ inverkan på ungdomars utbildning, sysselsättning och psykiska hälsa. Särskilt viktigt är hur ungas beslutsfattande på olika nivåer ska uppmuntras och tas omhand. Ministrarna ska även diskutera idrottsfrågor mot bakgrund av den senaste tidens olika samhällskriser, för att dra lärdomar för idrottens framtida utveckling.

Vid rådsmötet för kulturministrarna kommer en riktlinjedebatt hållas för att diskutera stöd och solidaritet med den ukrainska kultursektorn. Utöver det ska en rådsresolution antas om EU:s arbetsplan för kultur 2023–2026. Det tjeckiska ordförandeskapet i EU ska även framföra en lägesrapport om arbetet i rådet med förslaget om den europeiska mediefrihetslagstiftningen.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Caroline Opsahl
Presskontakt hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00

Riktlinjedebatter

Riktlinjedebatter syftar till att hjälpa ordförandeskapet och kommissionen att bilda sig en uppfattning om kompromissmöjligheter genom att direkt debattera med de ansvariga ministrarna