Kommenterad dagordning, rådet för utrikes frågor, 21 februari 2011