Kommenterad dagordning, Allmänna rådets möte den 17 november 2015