Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 15 januari 2016

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 15 januari 2016 finns följande punkter på dagordningen:

  • Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  • Genomförande av bankunionen
  • Den europeiska terminen 2016
  • Bekämpning av momsbedrägerier i EU
  • (ev.) Kampen mot terrorismfinansiering