Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 13-14 oktober 2016