Kommenterad dagordning inför Allmänna rådet den 18 oktober 2016