Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 10 oktober 2016