Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 12-13 december 2016