Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, den 17 februari 2017

Kommenterad dagordning inför samråd med riksdagens EU-nämnd den 10 februari 2017.

Ladda ner: