Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 21 mars 2017

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 21 mars 2017 finns följande punkter på dagordningen:

  • (ev.) Reducerad mervärdesskattesats för e-publikationer
  • (ev.) Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt
  • Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
  • Europeiska terminen
  • Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 17-18 mars 2017 i Baden-Baden
  • Europeiska försvarsfonden