Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 23 maj 2017

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 23 maj 2017 finns följande punkter på dagordningen:

  • (ev.) Tvistlösningsmekanismer i fall av dubbelbeskattning i EU
  • (ev.) Gemensam bolagsskattebas
  • Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
  • Rörligheten av kapital
  • Europeiska planeringsterminen 2017
  • Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 20-21 april samt IMF:s och Världsbankens vårmöten den 21-23 april i Washington