Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 19 juni 2017

Ladda ner:

Inför utrikesministrarnas möte i Luxemburg den 19 juni står bland annat följande punkter på dagordningen:

  • Genomförande av EU:s globala strategi (EUGS)
  • Terrorismbekämpning
  • Samarbete mellan EU och Nato
  • Irak
  • Migration