Kommenterad dagordning inför miljörådet den 19 juni 2017