Kommenterad dagordning inför miljörådet den 13 oktober 2017