Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 10 oktober 2017

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 10 oktober 2017 finns följande punkter på dagordningen:

  • Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
  • Slutgiltiga mervärdesskattesystemet
  • Den europeiska planeringsterminen 2017 – erfarenheter
  • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och IMF:s årsmöten i Washington den 12–15 oktober
  • Klimatfinansiering inför klimatkonferensen COP 23
  • Digital beskattning
  • Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster