Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 5 december 2017

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 5 december 2017 finns följande punkter på dagordningen:

 • Förstärkning av bankunionen
 • Paketet om moms på e-handel
 • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
 • Momspaketet
 • Rådsslutsatser om en EU-förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
 • Rådsslutsatser om utmaningarna för beskattning av vinster i den digitala ekonomin
 • (ev.) Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
 • (ev.) Uppförandekoden (företagsbeskattning)
 • Rådets beslut/rekommendation om genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten
 • Den europeiska planeringsterminen 2018
 • Förslag från EIB om att etablera en europeisk utvecklingsbank