Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Kommenterad dagordning för rådets möte med sysselsättnings-, social- samt hälso- och sjukvårdsministrarna den 7-8 december 2017 Diarienummer: S2017/06914-2