Kommenterad dagordning inför utrikesrådets möte (FAC) den 22 januari 2018