Kommenterad dagordning inför FAC (utveckling) 22 maj