Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning inför FAC utveckling den 25 november 2019

Publicerad

Ladda ner: