Kommenterad dagordning inför utrikesrådets möte (FAC) den 11 december 2017