Kommenterad dagordning för Rådets möte (jordbruksministrarna) den 18 juni 2018