Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 4 december 2018

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 4 december 2018 finns följande punkter på dagordningen:

  • Direktivet om skatt på digitala tjänster
  • Förstärkning av bankunionen
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • (ev.) Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
  • Den europeiska planeringsterminen 2019
  • Genomförande av handlingsplanen för hantering av nödlidande lån i Europa