Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 6 november 2018

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 6 november 2018 finns följande punkter på dagordningen:

  • Skatt på digitala tjänster
  • (ev.) Förordning vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2017
  • Slutsatser om EU-statistik
  • Slutsatser om klimatfinansiering inför COP24
  • Uppföljning av G20:s och IMF:s möten på Bali