Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 8 januari 2019